Fairmas

Оптимизирайте процесите

Феърмас (Fairmas) предлага иновативни решения за финансово планиране и контрол, както и отчети за управленските структури, специално създадени за хотелиерската индустрия.

Fairmas

Проектирани да оптимизират процесите и да максимизират рентабилността,  софтуерните решения на Fairmas се интегрират лесно в съществуващата IT софтуерна среда на хотела и работят ефективно със с всички основни системи за управление (PMS), счетоводни системи и системи за управление на документи.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

  • Създаден специално за нуждите на хотелиерската индустрия.
  • Лесна интеграция в съществуващата ИТ инфраструктура
  • Унифициран, централен източник на данни
  • Данни за минали периоди могат да бъдат лесно достъпни и използвани

  • Стандартизирано отчитане в съответствие с фирмените спецификации / USALI (Унифицирана система за отчитане за индустрията за настаняване)
  • Консолидация на данните
  • Ефективно и прозрачно отчитане

Описание на продукта FairPlanner онлайн

ФеърПленнър (FairPlanner) е специфичното за хотела софтуерно решение за ефективно и ясно планиране и отчитане на приходите и разходите за оптимизиране на доходността на хотела. FairPlanner включва всички оперативни отдели на хотела, изграждайки мост от отчета за приходите и разходите (P&L) до бюджета и правенето на прогнози.

Характеристиките включват функции за автоматично мултипластово планиране чрез драйвери, функция за сравнение на различни сценарии за планиране и др. Гъвкавото отчитане за нуждите на ръководството автоматично комбинира бюджетните данни с действителните стойности от вашата счетоводна система и състоянието на направените предварителни резервации във вашия PMS. В резултат на това потребителите получават цялостен поглед върху работата на хотела.

Допълнителни модули, които могат да се добавят към FairPlanner

Планиране на приходите по дни Daily Revenue Planner

Daily Revenue Planner помага на потребителите да планират правилно бюджета и прогнозните резултати на дневна или месечна база и по пазарен сегмент до 365 дни предварително за ефективно управление на доходността. Качеството на данните е гарантирано чрез интегрирането на PMS и RMS.

ФеърЧейн (FairChain)

За хотелиерските фирми с няколко имота всички ключови финансови показатели могат лесно да бъдат консолидирани с натискането на един бутон. FairChain предоставя на хотелските групи и собствениците на няколко хотела пълна гъвкавост в управлението на портфолиото си, както и бърз и точен преглед на развитието на хотелите си. Той предлага централизиран контрол чрез стандартизация и консолидация на данните.

ФеърПейрол (FairPayroll)

FairPayroll подпомага умелото планиране на разходите за заплати с цел измерване на производителността на служителите и на възможностите за оптимизиране на разходите и спестяванията.
FairPayroll е системен модул, инсталиран на място в хотела и съобразен с неговата IT инфраструктура.
 

 

ПикапТракинг (PickupTracking)

PickupTracking осигурява бърз преглед на всички релевантни данни за хотела от текущото състояние на резервациите и действителните промени в деня ("pickup"), които се наслагват за следващите 365 дни.

Само с едно кликване се показват всички важни ключови показатели на хотела (KPI), включително заетост, ADR, RevPar заедно с придружаващите графики. Месечният отчет също показва отклонения от бюджета и прогнозните резултати.

Лесна за интегриране в съществуващата ИТ система, PickupTracking автоматично обработва данните от PMS, като гарантира качеството на данните, което я превръща в рентабилна алтернатива на ръчно попълваните и с възможност зо допускане на грешки екселски таблици.

Контакт

Бихме искали да разкажем повече за HRS.

Just ask your regional manager to find out how HRS can help you to grow your business.

Форма за контакт

Logo