Oracle Hospitality Materials Control

Опростено управление на запасите

Няма значение дали управлявате малко кафене или голяма верига ресторанти, Оракъл Хоспиталити Матириълс Контрол ще ви позволи да рационализирате отчетността и управлението на складовата наличност. Оракъл Хоспиталити Матириълс Контрол добавя стойност към всички организации в сферата на гостоприемството без оглед на техния размер.

Основни предимства
Оптимизирано управление на материалните запаси

 • Можете да централизирате процесите на поръчка като обедините заявки от няколко отдела едновременно.
 • Интерфейс към счетоводните програми позволява валидиране на данните отнясящи се към различни отдели 
 • Значително опростен процес на поръчки чрез директен B2B интерфейс за онлайн заявки.
 • Лесен достъп до централизирана система за отчети и рипорти.

Увеличаване на ефективността

 • Постигане на добро опозотворяване на ресурсите – време и средства, чрез въвеждане на система за вътрешни заявки без хартиен документооборот.
 • С помощта на мобилни устройства се постига по-бърз процес на получаване на стока, трансфери и актуализиране на наличностите. 
 • Възможност за сравняване на доставните цени и резултата от планиране на заявките, включително възможност за оценка на доставчиците чрез модула за Управление на оферти. 
 • Актуализиране на цените в реално време без да е необходимо използването на други ресурси.
 • На края на всеки месец процесите за ревизия и отчет са сведени до минимум. 

Намаляване на разходите

 • Възможността за многостепенно подаване на заявките намалява презапасяването и дава възможност за контрол на паричните потоци. 
 • Информацията за разходите в реално време ви позволява да реагирате на несъотвествията веднага щом се появят.
 • Проследяване на складовата наличност чрез стандартни рецептурни карти.
 • Възможност за ревизия по обект, както и за сравняване на резултатите чрез ръчно броене и отписване.

Контакт

Бихме искали да разкажем повече за HRS.

Just ask your regional manager to find out how HRS can help you to grow your business.

HRS Sofia
22 Kalimantzi Str., entr. A, fl. 1, app.
1 Poduyane region
1505 Sofia
Bulgaria

Форма за контакт

Logo