Oracle Hospitality Simphony

Cъздадена за ПОС конфигурация с много обекти

Оракъл Хоспиталити Симфъни (Oracle Hospitality Simphony (OHS) е създадена за ПОС конфигурация с много обекти, където може да има хиляди работни станции, но в същото време запазва гъвкавостта и свежда операциите до съпоставимост с един единствен хотел.

Simphony

Когато се използва като единна платформа за управление в сферата на гостоприемството, OHS осигурява едновременно функционалността на ПОС  и на бек офис на стационарни и мобилни устройства, които поддържат широк обхват от F&B операции. Също така разполага с възможности за ангажиране на гостите, стандартизиране на отчитането и по-добър контрол от страна на мениджмънта , което води до повишаване на оперативната ефективност. Simphony може да се използва като самостоятелна локална сървърна версия или като облачна услуга.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

 • По-добра финансова ефективност чрез облачната услуга, което допринася за по-ниски разходи за ИТ
 • Работата на системата може да продължи и след загуба на интернет връзка
 • Постигане на ангажираност на клиента чрез живо съдържание в богат потребителски интерфейс.
 • Мобилно приложение с множество опции за хардуер.
 • Централизирано управление на менютата, цените и действащите промоции

 • Чрез различни устройства, касиерът може да подаде поръчката за изпълнение в момента на заявяването й от клиента
 • Управление на паричните средства. Увеличение на приходите чрез проследяване на паричните потоци
 • Отчети и рипорти, обобщаващи данни в реално време и достъпни чрез различни мобилни устройства
 • Последователно и ефективно управление на кухнята

МОДУЛИ

Рипорти и анализи (Reporting and Analytics)

Облачната услуга Оръкъл Хоспиталити Рипорти и Анализи (Oracle Hospitality Reporting & Analytics Advanced Cloud Service) е мощно решение за съхранение на данни и бизнес информация (BI), което събира и организира финансови и оперативни данни в лесни за разбиране рипорти и таблици. Използвайки облачната платформа, F&B потребителите могат да централизират данните и да получат оперативна и аналитична информация за техния бизнес.

Облачната услуга е на разположение за потребителите на Oracle Hospitality RES 3700 POS и е включена в софтуера на Oracle MICROS Simphony.

ИнМоушън (inMotion)

inMotion е мобилно приложение, част от Oracle Hospitality Reporting и Analytics Advanced Cloud Service. След изтеглянето на приложението от App Store, мениджърите могат лесно да анализират ключовите показатели за ефективност (KPI) независимо къде се намират, което им позволява да вземат бързи и информирани бизнес решения.

Управление на персонала (labor Management)

Oracle Hospitality Labor Management Cloud Service дава възможност на F&B служителите да максимизират своята рентабилност, като осигурява по-добра яснота на разходите за труд, което спомага за опростяване на процеса на управление на персонала. Мениджърите могат да използват прогнозните данни, за да правят графици, които да осигурават както оперативните нужди, така и потребностите от обслужване на гостите, като в същото време проследяват разходите. Oracle Hospitality Labor Management Cloud Service също така свежда до минимум необходимостта от ръчно администриране, което позволява на персонала да заявява време за почивка и да проследява графиците, използвайки мобилните си телефони или таблети. Този продукт е достъпен за потребителите на Oracle Hospitality RES 3700 и е включен в софтуера на Oracle MICROS Simphony.

Управление на инвентара (Inventory Management)

Oracle Inventory Management Cloud предлага цялостно решение за управление на инвентара и материалните запаси. Фирмите могат лесно да управляват потока от стоки, входящи в рамките на склада или изходящи такива. Oracle Cost Management позволява на потребителите да улавят, проследяват и анализират разходите, свързани с инвентарните позиции, докато се движат по веригата на доставки. Oracle Supply Chain Orchestration е мощна система, базираща се на правила, която управлява по-сложните дейности по доставка и изпълнение. Тя може също така да автоматизира движението на  финансовите потоци при вътрешнофирмени операции, независимо от физическото движение на стоки и изпълнението на услуги.

Oracle Inventory Management е наличен като отделен модул за Oracle MICROS Simphony софтуер и Oracle Hospitality RES 3700 Point-of-Sale.

Планиране и бюджетиране (Forecasting and Budgeting)

Oracle Hospitality Forecasting and Budget Cloud Service ви дава възможност да създавате прогнози от Oracle Hospitality Reporting и Analytics Advanced Cloud Service. Можете да правите прогнози за ключовите показатели за ефективност (KPI) за продажбите, приходите, броя на гостите и общия брой сметки. Тези данни могат да бъдат въведени в облачните услуги за управление на инвентара и управление на персонала. Така се организира оптимизиране на материалните запаси, оползотворяване на наличния персонал и постоянно поддържане на ефективността на разходите.

Oracle Hospitality Forecasting и Budget Cloud Service са достъпни като отделен модул за Oracle MICROS Simphony софтуер и Oracle Hospitality RES 3700 Point-of-Sale.

Нашият опит

 • Сертифициран партньор на Oracle
 • Над 30 години опит на пазара
 • 24/7 обслужване в над 75 държави

Контакт

Бихме искали да разкажем повече за HRS.

Just ask your regional manager to find out how HRS can help you to grow your business.

HRS Sofia
22 Kalimantzi Str., entr. A, fl. 1, app.
1 Poduyane region
1505 Sofia
Bulgaria

Форма за контакт

Logo