Fairmas

Navržené pro optimalizaci procesů a ziskovosti

Fairmas nabízí inovativní řešení pro finanční plánování a kontrolu, stejně tak i výkazy pro manažery. Byl vytvořen a uzpůsoben přímo pro hotelnictví.

Fairmas

Navržen k optimalizaci procesů a maximalizování zisků. Fairmas softwarové řešení je snadno integrováno do stávajícího IT softwarového prostředí hotelu, včetně efektivního propojení se všemi hlavními systémy správy hotelu (PMS), účetními systémy a systémy pro správu dokumentů.

KLÍČOVÉ BENEFITY

  • Uzpůsoben na míru přímo pro potřeby hotelu
  • Snadná integrace do stávající IT infrastruktury
  • Jednotný, centrální zdroj dat
  • starší data budou snadno dostupná a použitelná

  • Standardizované podávání zpráv v souladu se specifikacemi společnosti / USALI (jednotný systém účtů pro obor ubytování)
  • Konsolidace dat
  • Efektivní a přehledné podávání zpráv 

Popis produktu FairPlanner online

FairPlanner je hotelové softwarové řešení pro jejich přehledné efektivní plánování a vykazování výnosů i nákladů s cílem optimalizovat ziskovost hotelu. FairPlanner zahrnuje všechny provozní hotelové sekce, budující tzv. most od výkazu zisku a ztrát (P&L) k rozpočtování a plánování.

Funkce zahrnují automatické multi-plánovací funkce prostřednictvím ovladačů, srovnávací funkce různých scénářů plánování a další. Flexibilní vykazování zpráv o managementu automaticky kombinuje rozpočtované údaje se skutečnými hodnotami z vašeho účetního systému a stavem předběžné rezervace z vašeho PMS. Důsledkem toho uživatelé získají komplexní přehled o výkonu svého hotelu.

Volitelné doplňkové moduly pro FairPlanner

Daily Revenue Planner

Daily Revenue Planner pomáhá uživatelům přesně naplánovat rozpočet a prognózu pokojů na denní nebo měsíční bázi a segmentu trhu, až 365 dní dopředu pro efektivní správu výnosů. Kvalita dat je zaručena integrací PMS a RMS.

FairChain

Pro hotelové společnosti s několika nemovitostmi lze všechny klíčové finanční ukazatele snadno konsolidovat pouhým stisknutím tlačítka. FairChain poskytuje hotelovým skupinám a majitelům více hotelů plnou flexibilitu při řízení jejich portfolia spolu s rychlým a přesným přehledem vývoje jejich hotelů. Nabízí centralizované řízení prostřednictvím standardizace a konsolidace dat.

FairPayroll

FairPayroll pomáhá při odborném plánování mzdových nákladů s cílem měřit produktivitu zaměstnanců a optimalizovat potenciál nákladů a úspor. FairPayroll je systémový modul instalovaný na místě a uzpůsobený na míru hotelové IT infrastruktuře.

PickupTracking

PickupTracking poskytuje rychlý přehled o všech relevantních hotelových číslech aktuálního stavu rezervací a o skutečných denních změnách (“pickup”), které poběží po dalších 365 dní.

Jediné kliknutí zobrazuje všechny důležité klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) včetně obsazení, ADR, RevPar spolu s doprovodnými grafy. Měsíční přehled také zobrazuje odchylky od rozpočtu a prognózy.

PickupTracking je snadno integrovatelný do stávajícího IT systému, automaticky zpracovává data z PMS, zaručuje kvalitu dat a dělá z něj cenově výhodnou alternativu k manuálnímu Excelu, který je náchylný k chybám.

Kontakt

Rádim Vám sdělíme více informací o HRS.

Obraťte se na regionáního manažera HRS, pro více infomrací, které Vám pomohou dále rozvíjet Vaše podnikání

HRS Prague
Budějovická 1550/15a
140 000 Prague 4
Czech Republic

Kontaktujte nás

Logo