Oracle RES 3700

Подобрена ефективност и бързина на обслужване

Независимо дали сте международна верига или само едно заведение, продуктовата гама на Oracle Hospitality Restaurant Enterprise Series (RES) 3700 ще е подходяща за вашия бизнес.

Oracle Hospitality RES 3700

Това е цялостно решение за продажби, което може да е облачна услуга или с локален сървър, едновременно предназначена за бек офис и за обслужване на гости. Oracle Hospitality RES 3700 предоставя услуги за крайни клиенти, подобрява оперативната ефективност и осигурява по-добро обслужване както за клиентите, така и за служителите.

ОСНОВНИ ПОЛЗИ

  • Подобрена ефективност и бързина на обслужване, което гарантира превъзходно преживяване на гостите
  • Ясни бизнес резултати

  • Засилен контрол над служителите, инвентаризацията и бизнес целите
  • По-добро ангажиране на гостите

МОДУЛИ

Мощно решение за реализиране на продажби

Сърцето на тази система е Oracle Hospitality RES 3700 Foundation-of-Sale. Това е мощна и гъвкава POS система, която помага на потребителя да рационализира своите ресторантски операции, като по този начин получава по-голяма ефективност и производителност. Устойчивата Oracle Hospitality RES 3700 Foundation-of-Sale е предназначена да оптимизира скоростта на обслужване и да подобри преживяването на госта. Интуитивният потребителски интерфейс дава възмжнжст дори и на  неопитен персонал да изпълнява ефективно процесите по продажбата. Системата може да расте заедно с вашия бизнес, като ви позволява лесно да добавяте работни станции, нови обекти и приложения. Тя отговаря на всички местни фискални и правни разпоредби, като например стандарта за защита на данните при разплащания с кредитни карти. Освен това,  комбинира висока производителност и гъвкавост, работейки в съчетание с периферни хардуерни устройства като принтери, чекмеджета-каси и дисплеи.

Отчети и анализи

Oracle Hospitality Reporting и Analytics Advanced Cloud Service е мощно решение за съхранение на данни и бизнес информация (BI), което събира и организира финансови и оперативни данни в лесни за разбиране рипорти и таблици. Използвайки облачната платформа, F&B потребителите могат да централизират данните и да получат оперативни и аналитични данни за своя бизнес.

Cloud Service е достъпна за потребителите на Oracle Hospitality RES 3700 POS и е включена в софтуера на Oracle Hospitality Simphony.

ИнМоушън (inMotion)

inMotion е мобилно приложение, част от Oracle Hospitality Reporting и Analytics Advanced Cloud Service. След изтеглянето на приложението от App Store, мениджърите могат лесно да анализират ключовите показатели за ефективност (KPI) независимо къде се намират, което им позволява да вземат бързи и информирани бизнес решения.

Управление на персонала

Oracle Hospitality Labor Management Cloud Service дава възможност на F&B служителите да максимизират своята рентабилност, като осигурява по-добра яснота на разходите за труд, което спомага за опростяване на процеса на управление на персонала. Мениджърите могат да използват прогнозните данни, за да правят графици, които да осигурават както оперативните нужди, така и потребностите от обслужване на гостите, като в същото време проследяват разходите. Oracle Hospitality Labor Management Cloud Service също така свежда до минимум необходимостта от ръчно администриране, което позволява на персонала да заявява време за почивка и да проследява графиците, използвайки мобилните си телефони или таблети. Този продукт е достъпен за потребителите на Oracle Hospitality RES 3700 и е включен в софтуера на Oracle Hospitality Simphony.

Управление на инвентара

Oracle Inventory Management Cloud предлага цялостно решение за управление на инвентара и материалните запаси. Фирмите могат лесно да управляват потока от стоки, входящи в рамките на склада или изходящи такива. Oracle Cost Management позволява на потребителите да улавят, проследяват и анализират разходите, свързани с инвентарните позиции, докато се движат по веригата на доставки. Oracle Supply Chain Orchestration е мощна система, базираща се на правила, която управлява по-сложните дейности по доставка и изпълнение. Тя може също така да автоматизира движението на  финансовите потоци при вътрешнофирмени операции, независимо от физическото движение на стоки и изпълнението на услуги.

Oracle Inventory Management е наличен като отделен модул за Oracle Hospitality Simphony софтуер и Oracle Hospitality RES 3700 Point-of-Sale.

Планиране и бюджетиране

Oracle Hospitality Forecasting and Budget Cloud Service ви дава възможност да създавате прогнози от Oracle Hospitality Reporting и Analytics Advanced Cloud Service. Можете да правите прогнози за ключовите показатели за ефективност (KPI) за продажбите, приходите, броя на гостите и общия брой сметки. Тези данни могат да бъдат въведени в облачните услуги за управление на инвентара и управление на персонала. Така се организира оптимизиране на материалните запаси, оползотворяване на наличния персонал и постоянно поддържане на ефективността на разходите.

Oracle Hospitality Forecasting и Budget Cloud Service са достъпни като отделен модул за Oracle Hospitality Simphony софтуер и Oracle Hospitality RES 3700 Point-of-Sale.

Приложения

Oracle Hospitality RES 3700 Brochurepdf, 188,18 kB

Нашият опит

  • Сертифициран партньор на Oracle
  • Над 30 години опит на пазара
  • 24/7 обслужване в над 75 държави

Контакт

Бихме искали да разкажем повече за HRS.

Just ask your regional manager to find out how HRS can help you to grow your business.

Форма за контакт

Logo