Oracle Retail Xstore POS

Омниканален опит

Оракъл Ритейл Екс-стор ПОС (Oracle Retail Xstore POS) е водещо решение за големи и средни търговци. То е основен елемент в създаването на омниканален опит в магазина както за клиентите, така и за служителите в магазините. Oracle Retail Xstore е интегрирана с програмата за управление на лоялността „Oracle Retail Customer Engagement“, програмата за изпълнение на поръчки „Oracle Retail Order Broker“ и платформата за електронна търговия „Commerce Cloud“.

Основни предимства

Устойчива функционалност

Oracle Retail Xstore POS съчетава функционалности от търговската зона и складовата зона на магазина. Това включва основни сделки за продажба/връщане на стоки, разплащане с доставчици, видимост на процесите, търсене на клиенти, история на цените, електронни списания, централизирани инструменти за управление на приложенията и много други.

Единен източник на данни

Oracle Retail Xstore не е просто ПОС  (Point-of-Sale), а предоставя на търговеца пълната функционалност на "Point-of-Service" система. В пакета са включени още задълбочен анализ на данните за клиентите, историята на покупките, програмата за лоялност, както и възможността за добавяне на стойност към поръчките и за предлагане на продукти от всеки магазин или канал за продажби в организацията.

Мобилност

Oracle Retail Xstore поддържа най-популярните мобилни устройства като iOS, Android и Windows-базирани таблети или телефони. Съдружниците в магазина могат да използват мобилни устройства, за да извършват продажба, да търсят клиент, да извършват търсене на продукт, да определят местонахождението на документите за стоката и много други операции от всяка точка в магазина. Това води до по-добро обслужване на клиентите и до по-голяма ефективност на операциите.

Операции през граници

Oracle Retail Xstore е създаден, за да управлява операциите на дребно безпроблемно в различни страни, с различни валути, данъчни ставки и езици. Това означава, че на клиентът се представя вече позната марка, а мениджмънта получава цялостно виждане върху състоянието на операциите.

Възможност за интеграция

С Oracle Ecommerce, интегрирането на програмите за лоялност, управлението на поръчките и приложенията за изпълнение на поръчки ще съкрати времето за изпълнение и ще намали разходите. Използвайки този набор от продукти, търговците могат да предоставят на клиента безкраен омниканал опит.

Контакт

Бихме искали да разкажем повече за HRS.

Just ask your regional manager to find out how HRS can help you to grow your business.

Форма за контакт

Logo